130429 RT饭1则

转载饭: http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ5NjQ1NDM2.html (我就贴个优酷地址..同一个视频) 영화 예고입니다 · · · 공개가 몹시 기다려 지네요 ^ ^【是电影预告片· · · 
十分期待公开(上映) ^^】


②更推: 자신만의 무기를 가져야한다 【应该拥有属于自己的武器】


翻译by Sheremy

评论
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Lee Hong Gi ★ | Powered by LOFTER